Main Page / Research and Development / Časopis Beskydy

ČASOPIS BESKYDY/THE BESKIDS BULLETIN

Vydavatel
ˆMendelova univerzita v Brně/ Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČO: 62156489

Webové stránky časopisu: http://beskydy.mendelu.cz/

Časopis je vydáván s finanční podporou VZ MSM 6215648902
The journal is published thanks to the financial support of a research plan MSM 6215648902

Adresa redakce
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, kula@mendelu.cz
Address of the Editorial Board Faculty of Forestry and Wood Technology of MUAF in Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno, kula@mendelu.cz

Časopis vychází 2x ročně
The journal comes out 2 times a year


Časopis skenují
The journal is scanned by CAB Abstracts (Cabi Publishing)  AGRIS (FAO) and AGRICOLA

Ročník / Volume 2012

Ročník / Volume 2011

Ročník / Volume 2010

Ročník / Volume 2009

Ročník / Volume 2008